Jaarruimte voor ondernemers berekenen

Jaarruimte (ondernemers).

De jaarruimte is het maximale bedrag dat in een fiscaal jaar kunt aftrekken van de belasting voor uitgaven aan lijfrentepremie(s) of stortingen op een lijfrente spaarrekening zoals banksparen. Als u dus over bijvoorbeeld 2006 een pensioentekort heeft mag u in 2008 betaalde lijfrentepremies of stortingen op een bankspaarrekening van de belasting aftrekken. De fiscale ruimte die hiervoor beschikbaar is wordt dus jaarruimte of jaarruimte-aftrek genoemd.
Veel ondernemers hebben een pensioentekort of hebben twijfels over hun pensioenopbouw. De oorzaken hiervoor kunnen ook erg verschillend zijn. Er bestaan gelukkig verschillende mogelijkheden om dit pensioentekort of pensioengat te compenseren. Denk dan inderdaad aan de eerder genoemde lijfrente of de lijfrentespaarrekening, ook wel banksparen voor pensioen of pensioensparen genoemd. Welke optie u ook zou kiezen, eerst wilt u waarschijnlijk wel weten welk bedrag u hiervoor onder fiscaal aantrekkelijke voorwaarden kunt gebruiken. Daarom dus de jaarruimte berekening. U kunt zelf op een redelijk eenvoudige manier uw jaarruimte berekenen.

Jaarruimte berekenen voor ondernemers.

De formule voor de berekening van uw jaarruimte voor ondernemers is als volgt:
( 0,17 x premiegrondslag ) – ( 7,5 x A ) – F – S

Uitleg jaarruimte formule:

Term

Uitleg

Premiegrondslag

=

Winst uit onderneming, e.d.
MINUS de AOW franchise (2007: € 11.977).
De premiegrondslag kan maximaal € 104.806 zijn voor lijfrentepremie aftrek 2008

A

=

Aangroei van pensioenaanspraken ook wel Factor-A genoemd.

F

=

Netto toename FOR (fiscale oudedagsreserve) ook wel FOR-dotatie genoemd. Dus toename min afname van oudedagsreserve. Bij een negatief bedrag vul dan 0 in.

S

=

vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling, waarvoor bedrijfsspaargelden zijn gedeblokkeerd.

vind de hoogste spaarrenteVoorbeeld jaarruimte berekening voor ondernemers

Om u een voorbeeld te geven van een jaarruimte berekening hebben wij een voorbeeld formule voor u opgesteld die u misschien kunt helpen bij het invullen van uw eigen jaarruimte berekening.

Rekenvoorbeeld jaarruimte:

Winst uit onderneming: € 70.000
Factor-A: € 0
FOR: €8000
AOW franchise over 2007: € 11.977

Voorbeeld berekening jaarruimte:
Premiegrondslag = (70.000 - 11.977) = 58023

Jaarruimte = ( 0,17 x 58023 ) - ( 7,5 x 0 ) - 8000 - 0
Jaarruimte = ( 9864 ) - ( 0 ) - 8000 = 1864

Jaarruimte = € 1864

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2012 nationale spaar site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.