Jaarruimte en reserveringsruimte berekenen

Jaarruimte (particulieren).

De jaarruimte is het maximale bedrag dat u in een fiscaal jaar kunt aftrekken van de belasting als lijfrentepremie. U kunt deze jaarruimte gebruiken voor bijvoorbeeld een product als banksparen voor pensioen. Een belangrijke voorwaarde hiervoor is dat u een zogenaamd pensioentekort heeft.
Er bestaan vele redenen waardoor u een pensioentekort zou kunnen hebben opgebouwd, zoals het veranderen van baan, echtscheiding, auto van de zaak, maar ook als u in loondienst bent en een normaal pensioen opbouwt kunt u nog een pensioengat hebben. Dit komt omdat de pensioenopbouw niet over alle salariscomponenten plaatsvindt. Bijvoorbeeld overuren en bonussen worden niet meegerekend in de pensioenopbouw zodat u een pensioengat kunt hebben opgelopen. Er wordt dan ook geschat dat in Nederland het merendeel van de werknemers inmiddels een pensioengat heeft. Om dit pensioentekort te kunnen aanvullen heeft de belastingdienst een gunstige fiscale regeling bedacht waardoor u premies die u betaalde aan een lijfrentepremie of stortingen op een lijfrentespaarrekening kunt aftrekken van uw inkomstenbelasting. Dit maximale bedrag wordt ook wel de jaarruimte genoemd.
U kunt zelf op een redelijk eenvoudige manier uw jaarruimte berekenen. De belastingdienst heeft hier een formule voor ontwikkeld.

Jaarruimte berekenen.

Om uw jaarruimte te kunnen berekenen heeft u wel een aantal gegevens nodig namelijk:
- uw salaris (staat op jaaropgaaf die u van uw werkgever krijgt toegestuurd)
- eventuele extra inkomsten
- Factor-A, dit is de aangroei van pensioenaanspraken en kunt u terugvinden op uw pensioenoverzicht
- eventuele vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling waarvoor bedrijfsspaargelden zijn gedeblokkeerd.

De formule voor de berekening van uw jaarruimte voor particulieren is als volgt:
( 0,17 x premiegrondslag ) – ( 7,5 x A ) – F – S

Uitleg jaarruimte formule:

Term

Uitleg

Premiegrondslag

=

salaris, overige inkomsten e.d. tot een maximum van € 150.957,-- (2007; per 1 januari 2008 € 89.733,- ) MINUS de AOW franchise (2007: € 11.977).

A

=

de aangroei van pensioenaanspraken ook wel Factor-A genoemd. Deze Factor-A kunt u terugvinden op het pensioenoverzicht dat jaarlijks door uw pensioenfonds(en) en/of pensioenverzekeraar wordt verstrekt.

S

=

vrijwillige bijdrage op een pensioenregeling, waarvoor bedrijfsspaargelden zijn gedeblokkeerd.

vind de hoogste spaarrenteVoorbeeld jaarruimte berekening

Om u een voorbeeld te geven van een jaarruimte berekening hebben wij een voorbeeld formule voor u opgesteld die u misschien kunt helpen bij het invullen van uw eigen jaarruimte berekening.

Rekenvoorbeeld jaarruimte:

Belastbaar inkomen: € 45.000
Factor-A: € 550
AOW franchise over 2007: € 11.977

Voorbeeld berekening jaarruimte:
Premiegrondslag = (45.000 - 11.977) = 33023

Jaarruimte = ( 0,17 x 33023 ) - ( 7,5 x 550 ) - 0
Jaarruimte = ( 5613,91 ) - ( 4125 ) = 1489

Jaarruimte = € 1864

Deze berekening is uitgevoerd met fictieve getallen en zowel het belastbaar inkomen als de Factor-A zullen afhankelijk van uw salaris en pensioenregeling sterk kunnen verschillen.

Het maximum dat u als inkomsten mag meerekenen in de formule voor de pensioengrondslag wordt ieder jaar opnieuw vastgesteld, voor de waardes in andere jaren dan in het voorbeeld is genoemd hebben wij een kort overzichtje gemaakt.
2002 = € 136.887,-
2003 = € 141.815,-
2004 = € 145.219,-
2005 = € 147.253,-
2006 = € 148.579,-
2007 = € 150.957,-
2008 = € 89.733,-

Reserveringsruimte.

De reserveringsruimte, ook wel inhaalruimte genoemd, wordt ook regelmatig genoemd als men het heeft over de zogenaamde jaarruimte. De reserveringsruimte is eigenlijk niets meer dan de niet benutte jaarruimte van de afgelopen 7 jaar.

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2012 nationale spaar site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.