Depositogarantiestelsel

Wat is depositogarantiestelsel

Regelmatig krijgen wij vragen over het zogenaamde deposito garantie stelsel. Dit zijn vragen als "wat is nu eigenlijk het depositogarantiestelsel", hoeveel vergoed het depositogarantiestelsel en valt mijn bank onder het depositogarantie stelsel. Voorheen maakte de meeste mensen zich geen zorgen over hun spaargeld en gingen zij er van uit dat hun spaargeld wel veilig was bij hun bank. Nu banken blijken te kunnen omvallen zijn steeds meer consumenten onzekerder geworden over de veiligheid van hun spaartegoed en vragen zij om meer zekerheid. Dit is dan ook precies de reden waarom het depositogarantiestelsel in het leven is geroepen.
Het depositogarantiestelsel is namelijk ingevoerd om (klanten) rekeninghouders te beschermen tegen het faillissement van hun bank. Mocht een bank die onder het depositogarantiestelsel valt namelijk omvallen dan stelt De Nederlandsche Bank (DNB) het deposito garantie stelsel in werking en kunt u weer over uw geld beschikken. M.a.w. De Nederlandsche Bank staat er voor garant dat u uw geld weer terugkrijgt wanneer uw bank (als deze tenminste onder het garantie stelsel valt) failliet gaat.
Vallen alle banken onder het Nederlandse Deposito Garantie Stelsel? In principe vallen alle Nederlandse banken onder het garantiestelsel, voorwaarde is wel dat ze een bankvergunning hebben bij DNB. Er zijn echter ook banken die in Nederland opereren maar niet onder het Nederlandse garantiestelsel vallen. Denk dan bijvoorbeeld aan Argenta en Bank of Scotland. Zij vallen respectievelijk onder het Belgische en Britse depositogarantiestelsel.
Hoeveel vergoedt het depositogarantiestelsel. De garantie per rechtspersoon is voor iedere onder de regeling vallende bank maximaal 100.000 euro. Stel dat uzelf en uw partner allebei een bankrekening bij een bepaalde bank heeft dan heeft u dus beiden recht op deze garantie van maximaal 100.000 euro. Het Britse en Belgische Garantiestelsel bieden beide een nagenoeg gelijke garantie. U moet echter wel alert zijn op het feit dat meerdere banken onder dezelfde bankvergunning kunnen opereren. Dit geldt bijvoorbeeld voor de ABN Amro bank en dochteronderneming Moneyou. Mocht u bij beide banken een rekening hebben dan is de totale garantie niet hoger dan 100.000 euro.
Als uw spaargeld meer dan 100.00 euro bedraagt is het dus wel zaak om uw spaargeld onder verschillende banken, met verschillende bankvergunningen te verdelen. Het spreiden van uw spaargeld onder verschillende banken is sowieso verstandig, omdat er na het faillissement van een bank altijd nog een bepaalde tijd overheen gaat voor u over uw spaargeld kunt beschikken. Zo geldt in Nederland dat u tot drie maanden na het faillissement van uw bank een vergoeding bij DNB kan aanvragen, waarna het streven is dat u binnen 20 werkdagen weer over uw geld kunt beschikken.

augustus 2013

vind de hoogste spaarrente 

Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2012 nationale spaar site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.