Banksparen voor pensioen

Pensioensparen

Banksparen voor pensioen, ook wel banksparen voor oudedag of pensioensparen genoemd, is een manier om fiscaalvriendelijk voor uw pensioen te sparen. Voorheen was dit alleen mogelijk via zogenaamde lijfrentes maar sinds 1 januari 2008 kunt u dit ook doen met behulp van banksparen. Als u namelijk inkomstenbelasting betaald en een mogelijk pensioentekort heeft kan banksparen voor pensioen een uitermate geschikte methode zijn om zelf voor uw (aanvullend) pensioen te sparen. Om te kunnen deelnemen aan banksparen voor pensioen (pensioensparen) kunt u bij een bank een speciale geblokkeerde spaarrekening (lijfrente spaarrekening) of geblokkeerde beleggingsrekening (lijfrente beleggingsrecht) openen.
Hoe werkt banksparen voor pensioen?
Eigenlijk kent het pensioensparen 2 fases namelijk de opbouwfase banksparen en de uitkeringsfase banksparen. Tijdens de opbouwfase banksparen kunt u, mits u een pensioentekort kunt aantonen, de inleg tot een bepaald maximum fiscaal aftrekken in box 1 als uitgaven voor inkomensvoorzieningen. Dit maximale bedrag is afhankelijk van uw beschikbare jaarruimte en/of reserveringsruimte. Deze termen klinken vaak ingewikkelder dan ze zijn en iedere aanbieder van banksparen kan deze eenvoudig voor u berekenen. Een ander fiscaal voordeel van banksparen voor pensioen is dat u over het opgebouwde kapitaal, tijdens de opbouw, geen vermogens rendementsheffing hoeft te betalen.
Als de opbouwfase is afgerond en u het opgebouwde kapitaal wilt laten uitkeren start de uitkeringsfase banksparen. Het opgebouwde saldo mag, volgens de wettelijke bepalingen, uitsluitend worden gebruikt voor het aankopen van een recht op een periodieke uitkering gedurende een bepaalde periode. Hieraan zijn echter wel een aantal eisen gesteld. Over de uitkering dient wel inkomstenbelasting betaald te worden. Een uitgestelde verplichting dus waar u meestal een financieel voordeel mee kunt behalen omdat u vaak ten tijde van de uitkering in een lagere belastingschaal valt.
Banksparen voor pensioen is voor wat betreft de kosten veelal een doorzichtig product maar kent wel redelijk wat regels en eisen. Nadat het banksparen wat moeizaam van de grond leek te komen, zijn er nu toch steeds meer consumenten en banken die toch de voordelen van pensioensparen inzien. Er komen dan ook steeds meer aanbieders van pensioensparen op de markt en dat is een gunstige ontwikkeling. Wij hebben wij een aantal van deze aanbieders van banksparen en verschillende pensioenspaar producten met elkaar vergeleken. Uit onze vergelijking kwamen toch nog redelijk wat verschillen naar voren en dan praten wij niet alleen over de hoogte van de te ontvangen spaarrente op uw pensioenspaarrekening. De hoogste rente is natuurlijk wel van belang maar ook andere factoren kunnen een rol spelen. Zoals gezegd hebben wij alvast voor u een aantal verschillende bankspaar producten met elkaar vergeleken en hebben aan de hand van deze vergelijking een aantal tips voor u opgesteld. De tips zijn natuurlijk gratis en kunnen u misschien op weg helpen bij uw keuze voor het beste banksparen voor pensioen product.

vind de hoogste spaarrentePensioensparen Tips.

 • Vergelijk verschillende pensioenspaarproducten.
  Het aantal aanbieders van pensioensparen is gelukkig snel gegroeid. Het aantal verschillen tussen deze producten is hiermee natuurlijk ook gegroeid. Het is daarom verstandig om eens bij meerdere banken te kijken wat zij aanbieden, wie de hoogste rente betaalt en waar u dus het meeste rendement op uw inleg krijgt. Het vergelijken is eenvoudig online te doen en kunt u straks veel geld opleveren.
 • Hoeveel mag u pensioensparen?
  Eigenlijk is de inleg afhankelijk van de voor u beschikbare jaarruimte en/of reserveringsruimte. U mag echter zelf bepalen of u ieder jaar uw jaarruimte volledig wilt gebruiken en of u überhaupt wel een storting doet. Op het moment dat u echter een storing doet geldt er vaak wel een minimum inleg. Deze inleg is afhankelijk van het type pensioensparen waar u voor heeft gekozen en afhankelijk van de verstrekker van het banksparen voor pensioen of lijfrentesparen.
 • Vrijheid in keuze.
  De meeste banken bieden tegenwoordig speciale rekeningen aan voor banksparen. Meestal ook één bankspaarrekening voor de opbouw fase en één bankspaarrekening voor de uitkeringsfase. Niet alle banken bieden beide vormen aan. Na de opbouwfase bent u vrij om te bepalen waar u straks een nieuw bankspaar uitkeringsproduct afsluit voor de uitkeringsfase. U hoeft dit dus niet bij dezelfde bank te doen. Bij het afsluiten van een pensioenspaarrekening is het daarom vooral van belang bij welke bank u straks het voordeligste uw geld laat opbouwen. Ten tijde van de uitkering kunt u straks dus altijd nog switchen naar een andere bank als u dat zou willen.
 • Eisen aan de uitkeringsfase van het banksparen voor pensioen.
  Aan de uitkering van het pensioensparen zijn zoals eerder al gezegd wel enkele eisen gesteld namelijk:
  - het eerste termijn moet worden uitgekeerd uiterlijk in het kalenderjaar waarin de 70-jarige leeftijd wordt bereikt,
  - Indien het eerste termijn wordt uitgekeerd vóór het kalenderjaar waarin de 65-jarige leeftijd wordt bereikt, bedraagt de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn ten minste 20 jaar, plus met het aantal jaren dat u, ten tijde van de uitkering va de eerste termijn, jonger bent dan 65 jaar. M.a.w. Als u de eerste termijn wilt ontvangen op uw 62e, dan moet de uitkeringsduur 20 + 3 (nl. 65 - 62) = 23 , dus tenminste 23 jaar duren.
  - Als het eerste termijn wordt uitbetaald na het kalenderjaar waarin de 64-jarige leeftijd wordt bereikt, dan bedraagt de periode tussen de eerste termijn en de laatste termijn tenminste 5 jaar. Met hierbij de aantekening dat gezamenlijke bedrag aan termijnen in een kalenderjaar niet meer beloopt dan € 19.761 (bedragen uit 2009). Als dit bedrag toch hoger is dan de hiervoor genoemde € 19.761 moet de uitkeringstermijn tenminste 20 jaar bedragen.
 • Pensioensparen en overlijden.
  Een bankspaarrekening kent geen sterfte risico. Bij een overlijden zal de bankspaarrekening dus in de nalatenschap vallen. Dit is een groot verschil met een lijfrente verzekering, hier bestaat namelijk wel de kans dat bij een overlijden de uitkering uiteindelijk toekomt aan de verzekeraar. Bij banksparen voor pensioen wordt het opgebouwde kapitaal aangewend voor een recht op een periodieke uitkering gedurende een bepaalde periode. Als u tijdens deze periode overlijdt, gaat ook dit recht over op de erfgenamen. U kunt dus niet uw opgebouwde vermogen weer verliezen aan de bank, maar dit zal overgaan op uw erfgenamen.
 • Laat eens een gratis pensioenberekening doen.
  Er zijn verschillende banken en verzekeraars die geheel vrijblijvend een gratis pensioen berekening voor u kunnen uitvoeren. Dit zou een belangrijke stap kunnen zijn om te bepalen of u een pensioentekort heeft. Vaak kunnen zij u een persoonlijk advies geven, waaruit u kunt opmaken of het voor u wel zin heeft om fiscaal gunstig extra voor uw pensioen te gaan sparen.
   
Hoewel wij onze uiterste best voor het verstrekken van actuele en correcte informatie, kan het altijd voorkomen dat de informatie getoond op deze pagina inmiddels achterhaald is of informatie bevat die niet (meer) correct is. Wij kunnen echter niet verantwoordelijk worden gehouden, noch zijn aansprakelijk voor onjuiste of verouderde informatie of eventuele fouten. Zie ook onze Disclaimer.
 
Home Contact Disclaimer Privacy Bronnen en Links
© 2009 - 2012 nationale spaar site .nl. Voor gebruik lees disclaimer.